Politica de confidențialitate

 

Colectarea, utilizarea, prelucrarea, protecția, confidențialitatea și gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările Societății. În acest sens, Societatea se conformează dispozițiilor Legii nr. 677/2001, modificată și completată, și ale Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR - General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

În cazul în care doriți să renunțați la acordul privind Politica de confidențialitate, vă rugam să solicitați în scris, via e-mail gdpr@cosanzeana.me. 

Această prevedere nu se aplică în cazul stocării cookie-urilor, de aceea, vă rugăm să citiți cu atenție “Politica cookie”. (“Politica cookie”) 

Datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și le prelucrăm sunt în principiu furnizate direct de către dvs. și nu de către terțe părți. 

Colectarea datelor personale în vederea consumării actului comercial, respectiv primirea, confirmarea, procesarea, plata, livrarea comenzilor, se realizează în formă criptată SSL (Secure Sockets Layer). 

Certificatul SSL criptează informațiile astfel încât ele să poată fi decriptate doar de serverul căruia îi sunt adresate. În principiu, aceste certificate garantează, că informațiile trimise către un website nu vor reprezenta subiectul furturilor sau modificărilor. Totodată, este restricționat accesul la informații conform rolurilor și permisiunilor utilizatorilor. Bazele de date pot fi accesate doar din rețeaua Societății, accesul fiind realizat prin user și parolă aleatorie.

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) nr. 679/2016, Societatea prelucrează datele dvs. pentru îndeplinirea obiectului Contractului și le poate divulga terților contractați pentru servicii externalizate- contabilitate, servicii IT, curierat, procesatorul de carduri sau orice societate care contribuie la desfășurarea optimă și legală a activității. De asemenea, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal doar dacă v-ați exprimat în mod expres acordul pentru primirea Newsletter-ului, prin bifarea căsuței din dreptul opțiunii.

Necesitatea utilizării datelor cu caracter personal în vederea derulării Contractului decurg din următoarele categorii de acțiuni:

  • prelucrarea comenzii,
  • pregătirea produselor și prestarea serviciilor de livrare;
  • administrarea Site-ului;
  • accesul la funcționalitățile Site-ului pentru Utilizatori și Clienți;
  • evaluarea și îmbunătățirea experienței pe Site;
  • activități de marketing: mesaje comerciale, campanii promoționale și concursuri organizate de către Societate;
  • mesaje cu caracter non-comercial (modificări substanțiale ale Site-ului, identificarea unor nereguli privind activitatea din contul dvs. de Client etc.)

 

Drepturile utilizatorilor și clienților

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) nr. 679/2016, clienții noștri au, printre altele, următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita acces la datele sale cu caracter personal;

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora. În cazul în care datele cu caracter personal sunt incomplete sau incorecte, puteți solicita corectarea sau completarea acestora. În cazul în care aveți cont de utilizator, aveți acces oricând la datele dvs. cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator;

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea operațiunii de prelucrare pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia;

Dreptul de a se opune prelucrării datelor;

Dreptul la portabilitatea datelor;

Dreptul de a depune o sesizare la o autoritate de supraveghere.

Aceaste operațiuni nu se aplică solicitărilor pentru procesarea comenzii dvs. și datelor aferente comenzilor care vor fi arhivate în scopuri fiscale. 

Dacă solicitați modificări asupra opțiunilor inițiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, după primirea solicitării, Societatea va înceta utilizarea, prelucrarea sau transmiterea de date în alte scopuri decât îndeplinirea obiectului Contractului sau alte obligații legale.

 

Fraude cibernetice

Incidența fraudelor cibernetice este inerentă în contextul digitalizării. În acest sens, vă rugăm să verificați cu atenție cine este, de fapt, expeditorul unor e-mail-uri pe care le primiți. În acestea vi se pot solicita date cu caracter personal, date ale cardurilor bancare sau informații cu ajutorul cărora vă pot fi aduse diferite pagube. 

Societatea NU VA SOLICITA astfel de date prin intermediul e-mail-ului. 

Dacă sesizați primirea de e-mail-uri suspecte, care utilizează logo-ul și însemne grafice ale WASI, conțin fișiere atașate- în special executabile (.exe) cu viruși, link-uri în care vi se solicită date, vă rugăm să ne anunțați de urgență, telefonic sau via e-mail (office@perumania.ro).

Cu toate acestea, Societatea nu își asumă răspunderea pentru astfel de incidente. Vă putem acorda asistență telefonică în vederea gestionării situațiilor de acest fel.

Se pot aduce modificări sau actualizări ale Politicii de confidențialitate în orice moment și fără înștiințare prealabilă, acestea fiind valabile imediat după publicarea lor pe Site.